موسسه فرهنگی حرکه الحسین علیه السلام ازنا

شماره ثبت 40
موسسه فرهنگی حرکه الحسین علیه السلام ازنا

جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمى شناسد. امام خمینی رحمه الله علیه

 • ۰
 • ۰

ض

مراسم آیین رونمایی از کتاب خاطرات شهید زمان کرمی     در ادامه مطلب .

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

هفتمیــن نشـست سبـک زنـدگـی شـهدا ( شهید پژوهی)   در ادامه مطلب..

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

 حلقه های تربیتی و حفظ قرآن گردان فرهنگی عمار موسسه  در ادامه مطلب..

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

ششمین نشـست سبـک زنـدگـی شـهدا ( شهید پژوهی)   در ادامه مطلب..

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

  پیـادروی بچه های گـردان فرهنـگی و رسـانه ای عمـّار   در ادامه مطلب .

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ص

پنجمــین نشـست سبـک زنـدگـی شـهدا ( شهید پژوهی)   در ادامه مطلب..

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

اردوی تفریحی!

ض

اردوی تفریحی و آموزشی گردان فرهنگی عمار موسسه    در ادامه مطلب..

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

چهــارمــین نشـست سبـک زنـدگـی شـهدا ( شهید پژوهی)   در ادامه مطلب..

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

سومـیـن نشـست سبـک زنـدگـی شـهدا ( شهید پژوهی)   در ادامه مطلب..

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

  دومین نشـست سبـک زنـدگـی شـهدا ( شهید پژوهی)   در ادامه مطلب..

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

  اولیـن نشـست سبـک زنـدگـی شـهدا ( شهید پژوهی)   در ادامه مطلب..

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

  خطاب آتـش به اخـتیار به جـوانـان بـود    در ادامه مطلب...

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰


ض

سیزدهمین نشـست من و کتاب ( همخوانی کتاب پانزده گفتار) !         در ادامه مطلب ...

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

انتخابات!!!

ض

نیروهای انقلابی، باید فضای انتخابات را آرام و منطقی نگه دارنددر ادامه مطلب ...

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰
 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

یازدهمین نشـست من و کتاب ( همخوانی کتاب پانزده گفتار) !         در ادامه مطلب ...

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

دومین جلسه دوره بررسی انتقادی فرق و ادیان برگزار شد!در ادامه مطلب ...

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

 گزارش تصویری دیوار نویسی ویژه 22 بهمن 95!   در ادامه مطلب ..

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ش

'گزارش تصویری اکران فیلمهای منتخب جشنواره عمار !  در ادامه مطلب ..

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

ششمین نشـست من و کتاب ( همخوانی کتاب راز قطعنامه) !         در ادامه مطلب ...

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

افتتاحیه دوره بررسی انتقادی فرق و ادیان برگزار شد   در ادامه مطلب ...

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

پنجمین نشـست من و کتاب ( همخوانی کتاب راز قطعنامه) !         در ادامه مطلب ...

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

چهارمین نشـست من و کتاب ( همخوانی کتاب راز قطعنامه) !         در ادامه مطلب ...

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

مراسم تجلیل از برگزیدگان مسابقه نقاشی من و ماه محرم            در ادامه مطلب ...

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

 نشست بصیرتی ما فراموش نمیکنیم و اکران فیلم لکه   در ادامه مطلب ...

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

سومین نشـست من و کتاب ( همخوانی کتاب راز قطعنامه) !         در ادامه مطلب ...

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

 بـیانـیه موسـسه بـمناسـبت حمـاسـه 9 دی    در ادامه مطلب ...

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ص

دومین نشست من و کتاب ( همخوانی کتاب راز قطعنامه) !         در ادامه مطلب ...

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

برگزاری کلاسهای گردان رسانه ای عمار فاز دوم !         در ادامه مطلب ...

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

  ویژگی های دانشجویان از نگاه رهبری !         در ادامه مطلب ...

 • افسران فرهنگی