موسسه فرهنگی حرکه الحسین علیه السلام ازنا

شماره ثبت 40
موسسه فرهنگی حرکه الحسین علیه السلام ازنا

جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمى شناسد. امام خمینی رحمه الله علیه

۵۴ مطلب با موضوع «معاونت عملیات» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

ض

مراسم آیین رونمایی از کتاب خاطرات شهید زمان کرمی     در ادامه مطلب .

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

هفتمیــن نشـست سبـک زنـدگـی شـهدا ( شهید پژوهی)   در ادامه مطلب..

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

ششمین نشـست سبـک زنـدگـی شـهدا ( شهید پژوهی)   در ادامه مطلب..

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ص

پنجمــین نشـست سبـک زنـدگـی شـهدا ( شهید پژوهی)   در ادامه مطلب..

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

چهــارمــین نشـست سبـک زنـدگـی شـهدا ( شهید پژوهی)   در ادامه مطلب..

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

سومـیـن نشـست سبـک زنـدگـی شـهدا ( شهید پژوهی)   در ادامه مطلب..

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

  دومین نشـست سبـک زنـدگـی شـهدا ( شهید پژوهی)   در ادامه مطلب..

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

ض

  اولیـن نشـست سبـک زنـدگـی شـهدا ( شهید پژوهی)   در ادامه مطلب..

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰


ض

سیزدهمین نشـست من و کتاب ( همخوانی کتاب پانزده گفتار) !         در ادامه مطلب ...

 • افسران فرهنگی
 • ۰
 • ۰

انتخابات!!!

ض

نیروهای انقلابی، باید فضای انتخابات را آرام و منطقی نگه دارنددر ادامه مطلب ...

 • افسران فرهنگی